B Biche

B-BLADIEBLA

HAPPY NEW YEAR


gucci
When was the last time you did something for the first time?

 

When was it? I know – there is a first time for everything – but this year, it doubled! 2015 – 2016 represented a big change, with a capital C. From mischievous to motherly, with a new main character in my life, named Lola. She, despite the cliche, really has turned my life into one big, adventure, with daily new discoveries, and hundreds of first times. For some reason, almost everything you do for the first time, always seems super exciting (with the few, new exceptions such as the first time being peed on, pooped on, puked or chewed and bitten at).

All her first times are written down in her book  ‘from birth to birthday’. All my  first times.. not. Now, I’m wondering why I did not! It would have made it so much easier if I’d scribbled down all my monthly milestones, every 30 days. Couldawouldashoulda. That’s another lesson I’ve learned: plans are nothing, planning is everything.

So – flicking through Lola’s book, I started questioning myself. What had made me laugh? What made me sad? What gave me a fright? What was my happy place? When was I naughty? What was my fave song, and what silly dance did I do, and where? What made me say yes all the time, and what got a no as an answer?

When looking back, I think that this year was all about the little things. Various, little first things to never forget, both work and privately speaking. I’ve learnt, for example, how blessed I am with my family, my love and friends in Malta. Also, how lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard. The pain I feel with the goodbye’s in the Netherlands stands for missing. To miss something or someone, it has to be pretty special! Thank God, this is always temporarily, and I see my fellow Duchies very oftenHashtag grateful.

I also realise that, regarding work, you always have to push. Push with or without espresso macchiato, with or without enough sleep. Every day you need to take steps. Because all these steps in a row, translate into results. Now, I can gratefully look back at some super experiences on the field of styling. Working on Isle of MTV, Malta Fashionweek and collaborations with different (international) models, brands and magazines.

Styling, to me, really means smiling.

Long story short – 2016 feels like rehearsal, and 2017 will be the grande finale. The plan is there, the planning is made, now it’s time to gogogogo. Cheers to all the exciting first times and happy new year!

Wanneer was het ‘t laatst dat je iets voor de eerste keer deed? I know, er is een eerste keer voor alles, maar dit jaar dubbel! 2015 – 2016 stond namelijk voor de grote verandering, met hoofdletter V. Van mokkel, naar mamma, met een nieuwe hoofdrolspeelster in mijn leven, genaamd Lola. Ik heb de smaak te pakken en zij zorgde voor avontuur met dagelijkse nieuwe ontdekkingen en honderden eerste keren. En op de een of andere manier, zijn de eerste keren altijd het leukst (afgezien van de eerste keer ondergepoept, geplast en gekotst te worden). 

Al haar eerste keren staan netjes in haar ‘van birth tot birthday’ boek geschreven, met leuke sierlijke letters. Al mijn eerste keren.. niet. Ik bedenk me nu, dat het best lekker zou zijn als ik mijn maandelijkse mijlpalen even had neergekrabbelt. Dat zou het terugblikken op die 360 dagen een stukje makkelijker maken. Zou, zou, zou, zou. Dat is een wijze les geweest. Plannen zijn niets, planning is alles. 

Dus, bladerde ik door Lola’s boek en vroeg ik me af, waar ik nu zo hard om lachte de afgelopen maanden? Waar werd ik verdrietig van? Waar schrok ik van? Wat was mijn happy place? Wanneer was ik naughty? Welk plaatje heb ik grijsgedraaid en welk dansje voerde ik waar en wanneer op? Wat waren de dingen waar ik graag ja op zei en wat kreeg een nee als antwoord?  

Laten we de proef op de som nemen. Dit jaar, ging vooral om de kleine dingen. Verschillende eerste keren om nooit meer te vergeten, op zowel zakelijk als privé gebied. Ik besef me, dat ik mezelf gelukkig mag prijzen met mijn familie, lover en vrienden op Malta. Maar ook, dat ik me mag gelukkig prijzen, dat ik iets heb wat veel pijn doet om afscheid van te nemen. Ik heb het over mijn liefhebbenden in Nederland. De pijn die ik voel tijdens het uitzwaaien staat voor gemis. En om te missen, moet het wel heel belangrijk en bijzonder zijn! Gelukkig is dit altijd tijdelijk en zie ik de Dutchies vaak. Hashtag dankbaar. 

Ook besef ik me, dat wat betreft werk, je altijd moet blijven pushen. Of ‘t nu een slapeloze nacht was, of een gevalletje klokje rond – iedere dag nemen we stappen. En alle stappen achter elkaar, leiden tot resultaat. Zo kijk ik dankbaar terug op een paar super ervaringen op het gebied van styling. Het werken op Isle of MTV, Malta Fashionweek en samenwerkingen met verschillende (internationale) modellen, merken en tijdschriften. 

Styling is en blijft voor mij, smiling. 

Lang verhaal kort – 2016 voelt als een generale repetitie, en 2017 wordt de grande finale. Het plan is er, de planning is gemaakt, nu is het een kwestie van gogogogo! Cheers to alle eerste keren en happy new year! 

 

 

XO
Bibiche

You can also find me on FACEBOOK & INSTAGRAM

 

Leave A Comment